8. Reynci - Za Veronikou

Informační tabuli naleznete v knihkupectví Vysočina

Co se nevešlo:

Josef Florian

9. února 1873, Stará Říše - 29. prosince 1941, Stará Říše

katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny.

Pocházel z rodiny venkovského tesaře z vesničky Hladov u Jihlavy. Maturitu složil na reálce v Telči. Krátce působil na obecní škole v Kostelní Myslové a potom odešel na vysokoškolská studia. Nejprve na techniku a odtud přešel na filozofickou fakultu. Po studiích nastoupil jako středoškolský profesor přírodopisu do Náchoda, kde se seznámil s radikální filosofií francouzského myslitele Léona Bloye. Pod jeho vlivem opustil pedagogickou dráhu a po patnácti letech se vrátil do rodného kraje. Usadil se ve Staré Říši, kde se projevila naplno jeho svéráznost. Oženil se a svých dvanáct dětí neposílal do školy, ale vzdělával je podle svých metod doma sám.

Kolem jeho vydavatelství se soustředil okruh našich předních autorů. Jeho vydavatelské dílo dosáhlo úctyhodných rozměrů. Bývá udávaná přes čtyři sta titulů, z toho 140 samostatných knih, 131 sborníků a 27 výborů poezie. Mezi ilustrátory jeho knih patřili Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Josef Čapek, Florianův syn Michael a mnoho dalších. Florianovy knihy byly zařazeny do edic Studium (1904 - 1912), Nova et vetera (1912 - 1921), Kursy (1912 - 1946), Nejmenší revue (1930), Archy (1926 - 1948), Dobré dílo (1912 - 1948). Poslední edice Dobré dílo, tvořila vrchol práce nakladatelství nejen počtem 150 svazků, ale také zaměřením na vrcholná díla naší i světové beletrie. Výbor jeho vzpomínek byl vydán posmrtně v tisku Okolo našich (1945).

Zemřel po návratu z třebíčské nemocnice doma 29. prosince 1941. 

zdroj : wikipedia.org

Doporučujeme také https://nakladatelstvi.hostbrno.cz/ohlasy/byt-dluzen-za-dusi/josef-florian-pokorne-sileny-mystik