9. Reynci - Pošta

Co se nevešlo:

Vlastimil Vokolek

1.12. 1903 Vysoké Mýto - 14. 11. 1985 Pardubice - knihtiskař a nakladatel, spolumajitel tiskárny

Prvorozený syn Václava a Heleny Vokolkových absolvoval čtyři roky pardubické reálky, poté se vyučil knihtiskařem. Praxi získal v otcově tiskárně, kde od roku 1925 působil jako faktor. Roku 1931 se stal spolumajitelem. Firma změnila název na V. Vokolek a syn.

Vlastimil Vokolek byl člověk mnoha zájmů. Rád cestoval, zabýval se literární a regionální historií, byl členem Devětsilu, Klubu moderních nakladatelů Kmen. Spolupracoval s Památníkem národního písemnictví v Praze i Klubem přátel Pardubicka.

Svoji vlastní vydavatelskou činnost začal roku 1924 edicí Paprsek. Spolupracoval s Josefem Čapkem, Josefem Salavcem, Jaroslavem Grusem. Roku 1925 se spřátelil s Bohuslavem Reynkem. Roku 1927 se stal členem KMENu - Klubu moderních nakladatelů. Od roku 1930 tiskl ve své tiskárně literární časopisy: Archy, Blok, Gedeon, Nejmenší revue.

Cenná a zajímavá je korespondence s přáteli, nakladateli, nebo spolupráce s Floriánovou Novou říší. Bohatý fond dokumentující zájmy Vlastimila Vokolka je uložen v Památníku národního písemnictví v Praze. Z dochované korespondence mezi bratry vyplývá, že v šedesátých a ještě sedmdesátých letech se tiskař nevzdal naděje, že bude moci opět tisknout alespoň soukromé tisky.

Po likvidaci firmy do roku 1954 pracoval ve Smilově ulici v bývalé tiskárně Otto a Růžička, do roku 1859 byl knihovníkem ve Východočeském muzeu. Roku 1960 pracoval jako dělník ve Východočeských chemických závodech v Rybitví a do roku 1970 byl kalkulantem státních tiskáren. Jeho byt Za Pasáží se stal pomyslným kulturním centrem, kam chodili mladí lidé, většinou katolického založení, za inspirací a poučením.

https://vokolkovi.cz/vcm/