O PROJEKTU PLETENÁ STEZKA

PLETENÁ STEZKA


Bohužel se vedení města v roce 2019 rozhodlo neprodloužit Pletenou stezku a ta musela být bez jakékoliv snahy o kompromis a navrhovaná řešení odstraněna z městských pozemků. 

V současné době se snažíme s podporou občanů o navrácení části informačním tabulí a do tisku připravujeme texty. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Pletené stezky Bohuslava, Daniela, Jiřího Reynkových a Jana Zrzavého by rád upozornil na významné osobnosti, které působily v Havlíčkově Brodě a dosud jim nebyla věnována dostatečná pozornost. Na Pletené stezce pracovaly členky Motanice od února 2017 a zapojily se do něj i děti z mateřských školek, základních a základních uměleckých škol,  studenti Gymnázia v Havlíčkově Brodě. Jejich výtvarné práce byly prezentovány v kostele sv. Kateřiny. Stezka se skládá z 13 zastavení, na kterých naleznete informace o dotyčném umělci, krátkou historii místa s dobovou fotografií s QR kódem a mapou. Pro turisty je k dispozici také zdarma mapa stezky na MIC. Pro každou informační tabuli vznikl originální úplet, který je k ní připevněn.

Motanice čerpala především z knih:

  • ZMIZELÝ HAVLÍČKŮV BROD I, II, III

[Kunc Vladimír,Tajovský Miloš],

  • PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ 

Aleš Veselý, GVU HB 

  • BOHUSLAV REYNEK (1892-1971) 

Pavel Chalupa, Arbor vitae 2011

  • KDO CHODÍ TMAMI: Rozhovor Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynkovými
Aleš Palán, Daniel Reynek, Jiří Reynek Nakladatel: Petrkov 2012


  • KORESPONDENCE                  
Bohuslav Reynek, Jiří Šerých, Jaroslav Med Nakladatel: Karolinum 2012


  • JAN ZRZAVÝ: Malíř - básník               

Jan Zrzavý Nakladatel: Občanské sdružení v Okrouhlici 2012


  • CHVILKY S JANEM ZRZAVÝM                   
Ladislav Langpaul Nakladatel: Srdce Evropy s.r.o. 2010


  • JAN ZRZAVÝ - O něm a s ním

Nakladatel: Academia 2003


  • JAN ZRZAVÝ- VYPRÁVÍ A VZPOMÍNÁ na domov, dětství a mladá léta

vydavatelství Svoboda, 1971         

Bohuslav Reynek *31. 5. 1892 - † 29. 8. 1971, Petrkov

PLETENÁ STEZKA

Básník křesťanského zaměření, překladatel z francouzštiny a němčiny, grafik.

Narodil se v rodině statkáře v Petrkově. Po ukončení německé reálné školy zahájil studia v roce 1912 na zemědělském oboru c. k. Vysoké školy technické v Praze. Po několika týdnech studium opustil a vrátil se domů. Od roku 1914 spolupracoval s vydavatelem Josefem Florianem na jeho edicích, překládal a tvořil grafiky. V roce 1923 se seznámil s poezií Suzanne Reanud, která mu učarovala, a začal básnířce psát. O tři roky později se ve Francii vzali. Starší syn Daniel se narodil 9. června 1928, mladší Jiří o rok později, 5. července. Mladá rodina žila půl roku v Petrkově a půl roku ve Francii. Od roku 1936 se usídlili trvale v Petrkově, a to i po znárodnění statku. Zde také do roku 1957 Reynek pracoval jako zemědělský dělník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem s motivy apokalypsy, rodného kraje, domu a křesťanskou duchovností.


" Jak je to divné, oba z Vysočiny, v ní narození, téměř stejně staří, ani ne dvě hodiny od sebe vzdálení, v ní žijící, donedávna skoro se neznajíce, máme stejnou touhu cíl a poslání: Království Boží. A oba ho hledáme a dostihujeme skrz umění, kteréž není cílem, ale ukazatelem směru našim spolupracovníkům na cestě k němu. Jak je to divné, nemá snad duch tohoto kusu naší české země na tom nějaký podíl? Byl mi a je vždy takový záhadný ..."

Část zápisu do pamětní knihy Jana Zrzavého v Domě umění v Hodoníně 1969


Jan Zrzavý * 5. 11. 1890, Okrouhlice, Vadín - † 12. 10. 1977, Praha

PLETENÁ STEZKA

český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, představitel české výtvarné avantgardy nastupující začátkem 20. stol.

Narodil se do rodiny řídícího učitele okrouhlické základní školy Jana "Hanuše" Zrzavého jako 6. dítě. Od roku 1907 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v roce 1909 byl však vyloučen pro nekázeň a nerespektování školního řádu. Byl zakládajícím členem Spolku výtvarných umělců Mánes, Tvrdošíjných, Umělecké besedy. Ve 20. letech navštěvoval Itálii, Belgii a Francii. Nejvíce ho okouzlila Paříž, asi proto se do ní celý život vracel. I když na něj silně zapůsobila díla impresionistů, začátek jeho tvorby ovlivnil především český secesní symbolismus a expresionismus s prvky kubismu. Po vyloučení z Umprum se opakovaně a neúspěšně pokoušel dostat na Akademii. V roce 1918 uspořádal svou první samostatnou výstavu v Praze. Ve dvacátých letech se věnoval krajinomalbám, pro které hledal inspiraci především v zahraničí, kam v té době často cestoval. V jeho díle se vedle osudovosti objevuje také motiv smrti i naděje a baladičnost. Zemřel 12. října 1977 v Praze.

"Jsem rád, že se Ti Zrzavý líbil. Měl zde v Brodě koncem roku výstavu, kolem které bylo mnoho řečí, většinou velmi pošetilých. Je to autentický a vzácný malíř, třeba někdy podivín. Tuto jeho vlastnost vidí kdekdo, a na podstatu nemají nebo si nevezmou kdy. Ale mistr Zrzavý si z toho nic nedělá a jde úspěšně svou cestou." 4. 1. 1961

Bohuslav Reynek o Janu Zrzavém v dopise Tereze Sumové in: Dnes jen o té prašivině, Paseka, 2005


Daniel Reynek *9. červen 1928, La Tronche u Grenoblu - † 23. září 2014, Petrkov

fotograf

Vychodil měšťanskou školu a poté pracoval jako řidič u Pozemních staveb. První fotografie vytvořil ve 40. letech 20. století přístrojem Box-Tengor. Fotoaparát mu daroval známý rodiny Dr. Filip Herrman, který jako žid musel odejít do transportu. Se svým otcem tiskl Daniel grafiky a v 50. letech se spolupodílel na metodě "clichés- verre" (metoda upravovaného skleněného negativu). Své fotografické montáže vytvářel do druhé poloviny let osmdesátých. Od 90. let vystavoval na několika místech v České republice a Francii. Po letech se setkal s dcerou Filipa Herrmana, která holocaust přežila, a fotoaparát Box-Tengor, který mu otevřel cestu k fotografii, jí vrátil. Je spoluautorem knih Kdo chodí tmami (Torst 2004) a Z vln, které zkameněly (Karmelitánské nakladatelství 2007). Své fotografie publikoval i knižně (Karmelitánské nakladatelství) a formou kalendářů, od 90. let proběhlo na 30 jeho výstav.


Jiří Reynek *5. července 1929, La Tronche u Grenoblu - † 15. října 2014, Petrkov

 překladatel

"Jazyk sám nestárne, je-li dobrý."

Za komunistického režimu mohl absolvovat pouze měšťanskou školu, přesto se studiu věnoval celý život. Jeho oblíbeným oborem byla botanika, v níž jeho znalosti dosahovaly encyklopedické úrovně. Jiří Reynek byl bytostí duchovní, hluboce věřící a zásadovou. Řadu let byl ve Svatém Kříži kostelníkem. Celý život žil sám, a jak uvedl v knize: Kdo chodí tmami, " stal se mnichem na volné noze". S překlady knih začal až v 90. letech, kdy vyšly jeho překlady francouzské literatury. Za překlady Henriho Pourrata, kterého si oblíbil již v dětství, byl oceněn Jungmannovou cenou. Jiří zemřel v říjnu 2014, tři týdny po skonu svého bratra Daniela.

Projekt Pletené stezky podpořila Nadace Via z grantu Živá komunita.

Nadace Via se věnuje od roku 1997 rozvoji komunitního života a filantropie. Podporuje aktivní občany, kteří se společně starají o své okolí. Zároveň usiluje o začlenění filantropie do běžného života v České republice. Nadace nabízí a poskytuje granty, semináře, workshopy a konzultace odborníků. Pletenou stezku finančně podpořili také drobní podnikatelé a občané.